××الـــفـبــاے بـــے ڪــسـے ××

!!! خـدایـا مـی بـیـنـی بـی کـسـیـم را! در زمـیـنـت غـریـبـم

home| e-mail| archive| daily | designer

 

ادامــهـ دردهــام در ادامـهـ مـطـلــب
رمـز فـقـط بـهـ دوسـتـان و لـیـنکـهـام داده مـیـشـهـ


برچسب‌ها: شعر, شعر نو, درد ودل, تنهایی, غم
بقيه حرفام
|جمعه دهم مرداد 1393| 19:43|✖ωــتاره❤فرهاבڪوه ڪטּ✖|

ادامــهـ دردهــام در ادامـهـ مـطـلــب
رمـز فـقـط بـهـ دوسـتـان و لـیـنکـهـام داده مـیـشـهـ


بقيه حرفام
|پنجشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1393| 14:58|✖ωــتاره❤فرهاבڪوه ڪטּ✖|ادامــهـ دردهــام در ادامـهـ مـطـلــب
رمـز فـقـط بـهـ دوسـتـان و لـیـنکـهـام داده مـیـشـهـ


بقيه حرفام
|شنبه نوزدهم بهمن 1392| 22:17|✖ωــتاره❤فرهاבڪوه ڪטּ✖|ادامــ ه دردهـــام در ادامـــ ه مــطــلــب

رمــز فـقـط بــه لـیـنـکـهـام و دوســتـانــم داده مـیـشـه

 


بقيه حرفام
|جمعه بیست و چهارم آبان 1392| 17:48|✖ωــتاره❤فرهاבڪوه ڪטּ✖|
 

ایــنـڪـہ بے ٺــפּ حــالـҐ خـפּب اωــــٺ،

 مــضــحـڪـ ٺــریــלּ جـمــلــہ ﬤنـیــاωــــٺ

 مــتــن اصــلــی در ادامــه مــطــلب

رمــز فــقـط بــه لــیـنــکــهــام و دوسـتـانـم داده مـیــشــه

ایــن پـســتم خــاص و  مــتفــاوت بـا پــســتهـای قـبلـیـمـه


بقيه حرفام
|شنبه دوم شهریور 1392| 12:6|✖ωــتاره❤فرهاבڪوه ڪטּ✖|
בلـــــم ڪـمـــا مــیــפֿــواهــבـ!

از آنهــــایی ڪــہ בڪـتـر مـیـگـویـב:

مـتـاωــفـم

فـقَـط بـرایـش בعـا ڪـنـیـב
 
 
ادامــه مــتـنـهـا در ادامــه مطــلــب
 
رمــز فـقــط بــه لیــنــکــهــام داده مـیـشـه
 
زیــن پـس مـطـالـب رمـز دار خـواهـد بـود

بقيه حرفام
|سه شنبه سی و یکم اردیبهشت 1392| 22:16|✖ωــتاره❤فرهاבڪوه ڪטּ✖|
 

  

غم نوشت:  از همه غم انگیزتر وقتیِ که کسی که دوستش داری هیچ تلاشی برا نگه داشتنت نمیکنه.....!!!!!

دلم میگه: حـَسـرت یعـــنی مـــــ ن کـــــ ه هیــــچ وقـــت مـــــ ا نمی شـَود!

 ✖ღ گالرے عڪس مטּ ღ✖

×صــفــحــه نـظــراتــــــ×

|سه شنبه پانزدهم اسفند 1391| 21:5|✖ωــتاره❤فرهاבڪوه ڪטּ✖|
 

"  ما בرґ "

مرا ببــפֿــش

בرב بـבنـم بـهـانـہ بـوב

ڪســـے  رهـایـم ڪرב

ڪہ صـבاے  بـلـنـב گـریـہ اґ         

اشـڪ  هـایت را בر آورב

از تـرωــ اشـڪهاے تـوωــت

ڪہ هـنـوز زنـבه اґ 

  

ﺭﻓـﺘـﻨـﺖ ...

ﻧـﺒـﻮבنـت ...

ﻧــﺎﻣـﺮבﯾـﺖ ...

ﻫـﯿـﭽـڪـבﻭґ ﻧـہ ﺍﺫﯾـﺘــґ ڪـﺮב

ﻧـہ ﻭﺍﺳــґ ﺳﻮﺍﻝ ﺷב

ﻓـﻘـﻂ ﯾـہ ﺑـﻐـﺾ בﺍﺭﻩ ﺧـﻔـــґ ﻣـﯿـڪـﻨـہ

ﭼـہ ﺟـﻮﺭے ﻧـﮕـﺎﺕ ڪﺮב ڪہ ﻣـﻨـﻮ ﺗـﻨـﻬـﺎ ﮔــﺬﺍﺷـﺘــے ...؟!!

  

چـہ مــے בانــے از בل ِ تـنـگـґ !

گـاهــــے بـہ פֿــבاونـב التـمـاس

مــے ڪنـґ   فـــقـط פֿــوابـتـــــ را بـبـيـنـґ 

مـــے فهمــــے ؟!!!

פֿــوابـتـــــــــ را

 

دلم میگه: اینجا تا پیراهن سیاه تنت نبینن ، باور نمے کنند چيزے از دســــت داده باشـے

درد نوشت: خیلی سخته که بخوای از عشقت دل بِکَنی

و خیلی ویران کننده است که خود عشقت بخواد از اون دل بِکَنی

غــــم نوشت: بــاز هــم آذر، نــفــریــن بــه تــو و ایـــن روز...!!کـاش مـحـو شـوی از مـاه هـای سـال...

+ اگر زیستن را دوست می داشتم، هرگز به هنگام بدنیا امدن نمیگریستم....

گالرے عڪωــ مטּ✖ωــتاره✖

قالب פּ لــوگوے یڪے یڪـ בפּنہ


|چهارشنبه هشتم آذر 1391| 14:12|✖ωــتاره❤فرهاבڪوه ڪטּ✖|
 

ایــ ــن روزهـ ــا

خــیــ ــلــ ــی چــ ـــیــ ــزهــ ــا دسـ ــت مــ ــن نــیــ ــســ ـت!!

مــ ــثــلا  دســ ــتـــانــ ــتــــ...

 

 

چــ ــقــ ـدر دلـ ـتــنـــ ـگ حـ ــضـــ ـورتـــــ  هــ ــســتــ ـم!

کــ ـاش تــ ــصــویــرتــــ ، نــ ـفــ ـس مــی کـ ـشــیـــ ـد ...

 

 بـ ــگــ ــذار بــ ـگــ ــویــ ــند دیــ ـــوانــ ــه ام !...

پـــ ــای ِ آمـ ــدن ِ تــ ــو  در مـیـ ــان بــ ــاشــ ـد

ضــ ـــریـــح کـ ـه هــیـــ ـــچ !

بــ ــه ایــ ـن درخـ ــت ِ چـــ ـــنـ ـار هــ ــم

دخــ ـــیـــل مـــی بــــ ـــنــدمــــ !!!

 

 

دلــم مــیــگــه : اينکه يواشکي دلتنگش باشي ...

خيلي بهتر از اينه که بهش بگي و هيچ جوابي نگيري...

درد نوشــت : چه کسی برای عشقبازی ما شعر اتل متل خواند..که پایت را به این راحتی از زندگیم ورچیدی...

|دوشنبه دهم مهر 1391| 14:57|✖ωــتاره❤فرهاבڪوه ڪטּ✖|

 

از روزی کـه تــو پـا بـه زمــیـن گــذاشـتــی

 گــرم شــدنــش آغــاز شــد!

و هـنــوز دانـشـمـنـدان در پــی ایـنـن  

کــه چــرا یـخ هــای قــطــب جــنــوب آب مـیـشــوند  

 

قــصــه بــگــو تـا بـخوابـم...

امـشـب قـصـه آمـدنـت را مــیـخـواهــم...

مــیــخـ ــوانــ ــی؟!!

خـوابــ  دیـدمــ کــنــارتـــ  جــان دادمــ

تـعـبـیـرش کـردنــ کــه تــا ابــد پـیـشـم مـیمـانـی

نــمـیــدانـسـتـم خـیـالـتــ را مـیـگویـنـد

نــه خـودتـــ  را!!!

 

 

دلـم مـیـگـه: ایــن روزهـا ثـانـیـه ثـانـیـه مـیـشـکـنـمــ

درد نـوشـت: خـنـدهـایـمــ شـکـلاتـی شـده انـد! زیـادیــ خـالـصــ ... تـلـخــ تـلـخــ ...!!

|پنجشنبه دوم شهریور 1391| 16:44|✖ωــتاره❤فرهاבڪوه ڪטּ✖|
خـدایـا

گـنـاهـانـم را نـادیـده بـگـیـر

هـمـان طـور کـه دعـاهـایـم را نـشـنـیـده مـیـگـیـری

 

دسـت هـایـش را مـحـکـم بـگـیـر...

بـغـلـش کـن... و بـبـوسـش

روی پـاهـایـش بـشـیـن... و

دسـت هـایـت را دوره گـردنـش حـلـقـه بـزن...

نـمـیـدانـی تـمـام بـودن هـایـت بـا او

رویـای مـن اسـت...

××× ×××× ××× ××× ×××× ×××

مـیـمـیـرم وقـتـی تـصـور مـیـکـنـم

کـه او هـر روز دسـتـهـایـی را لـمـس مـیـکـنـد

کـه مـن هـر روز آروزی داشـتـن آنـها را مـیـکـنـم...

کـاش بـودی و مـیـفـهـمـیـدی وقـت دلـتـنـگـی یـک آه چـقـدر وزن دارد

 

دلـم مـیـگـه: + هـر کـه مـرا دیـد تـو را نـفـریـن کـرد،

 و مـن حـواس خـدا را پـرت کـردم کـه مـبـادا بـشـنـود...

+ شـایـد قـانـون دنـیـا هـمـیـن بـاشـد...!

مـن صـاحـب آرزویـی بـاشـم کـه شـیـریـنـی تـعـبـیـرش از آن دیـگـریـسـت

تـــــــــــوجـــــــــــــه: شرمنده دیگه نمیتونم واسه اپ هام خبرتون کنم . پس خودتون اگه دوست دارید متنهامو بخونید بیاین.آپــــــــــ بـــعــدی ۲ شــهــریــور

|یکشنبه هجدهم تیر 1391| 20:13|✖ωــتاره❤فرهاבڪوه ڪטּ✖|

بـغـض هـایـم را بـه آسـمـان سـپـرده ام...

خــدا بـخـیـر کـنـد بـاران امـشـب را...

 ××× ××× ××× ×××

سـرهر  سـیـنـه دلـی وقـت وداع مـیـگـریـد ،

سـر مـا وقـت وداع گـوشـه دیـوار گـریـسـت!!

 

دسـتـمـال کـاغـذی!

آری سـهـم اشـکـهـای مـن فـقـط هـمـیـن اسـت...

نـه قـلـب یـک آدم!

××× ××× ××× ×××

لـبـاسـی کـه از تـنـت در مـیـاری

و بـی تـوجـه پـرتـش مـیـکـنـی ،

مـن آرزوی بـویـیـدنـش را دارم...

 

دلــــم مــیــگــه: + قــلـبـم کـه تـیـر مـیـکـشـد لـبـخـنـد مـیـزنـم... یـادگـاری تـوسـت!

+ زخـمـهـایـم کـاش هـرگـز خـوب نـشـود،چـون تـنـها یـادگـارهـایـی اسـت کـه از تـو بـرایـم مـانـده!

+ مـیـدونـی سـخـت تـریـن لـحـظـه تـوی زنـدگـی چـیـه؟ وقـتـی بـفـهـمـی بـرای کـسـی کـه تـمـام زنـدگـیـتـه، فـقـط یـه تـجـربـه ای!

وب جـدیـدم .حتـمـا سـر بـزنـیـد

قالب פּ لــوگوے یڪے یڪـ בפּنہ

|دوشنبه پانزدهم خرداد 1391| 12:2|✖ωــتاره❤فرهاבڪوه ڪטּ✖|

هــ ــر جـ ــا کــ ــه مـ ــی بـ ـیــنـ ـم نــ ــوشــتـــ ــه اسـ ـت :

" خـ ــواسـ ــتــ ــن تـ ــوانـ ــسـ ــتـ ــن اسـ ـت "

آتـ ــش مــ ـی گـ ــیـ ــرم !

یـ ــعــنــ ــی او نـ ــخــ ـواسـ ــت کــ ــه نــ ـشـ ــد !

 ღ ღ ღ    ღ   ღ   ღ   ღ   ღ      ღ ღ ღ

 

هــ ــرگــ ـز هــ ـیــ ـچ حـ ــســـرتــ ــی در دنـ ـیـــ ـا

ایــ ــن چــ ــنـیــ ـن در یـ ـک جـ ــا جـ ـمـ ـع نــ ـمــیــشـ ــود

کــ ــه در ایــ ـن ســ ـه واژه کـ ــوتـ ـاه جـ ــمـ ــع شــ ـده:

او دوسـ ــتــ ـــم نــ ـــدارد

 

 

 

تــ ـنــ ـهــ ـایــ ـی یـ ــعــنــ ـی عـ ــاشــقــ ـشــ ــی

امــ ــا حــ ــق نـ ــداری بـ ـهـ ــش نـ ــزدیـ ــک شـ ــی

چـ ــون اون دیـ ــگـ ــه تــ ـنــهـ ــا نــ ـیــسـ ــت

 ღ ღ ღ    ღ   ღ   ღ   ღ   ღ      ღ ღ ღ

 

اشــ ـک هـ ـایـ ــی کـ ـه بــ ـی امـ ـان مـ ــی ریـ ـزنــ ـد

و بــ ـغــ ـضـ ـی کـ ــه هـ ـنــوز گــیـ ـر کـ ــرده !

نــ ـمـیــدانـ ـی چـ ــه دردی دارد

وقـ ـتــ ـی حـ ـالـ ــم در واژه هـ ــا هـ ــم ؛

نـ ـمـ ـی گـ ـنــجـ ـد!

 

امـ ـشـ ــب خـ ــیــلــ ـی خـ ــســتـــ ـم...

کـ ـاش مــ ــیــشـ ـد

گــ ــوشــ ـه ای نــ ـوشـ ــت:

خــ ـدایــ ـا! امـ ـشــ ـب خـ ـیــلـ ــی خـ ــســتــ ـم...

فـ ــردا صـ ــبــ ـح بــ ـیــ ـدارم نـ ـکـ ـن

 

دلــــــــم مــیــگــه: ســیــگــار هــم نــشــدیــم کـــه تــرک کــردنــمــون ســخــت بــاشــه! 

|چهارشنبه بیستم اردیبهشت 1391| 19:35|✖ωــتاره❤فرهاבڪوه ڪטּ✖|

یادته بهت میگفتم اگه تو بری می میرم

حالا تو رفتی و نیستی پس چرا من نمی میرم؟؟

چرا هستم؟ چرا موندم؟ چجوری طاقت می آرم؟

چجوری من دلم اومد رو مزارت گل بذارم؟؟

جای خالیت و چجوری میتونم بازم ببینم؟

دیگه چشمام ونمیخوام ، نمیخوام دیگه ببینم!

وای چجوری دلم اومد جسم سردت و ببوسم؟

من که اتیش میگرفتم چی باعث شد که نسوزم؟

ذره ذره قطره قطره میسوزم اما می مونم

خودمم موندم چه جوری میتونم زنده بمونم

هنوزم باور ندارم که تو نیستی و من هستم

شایدم من مرده باشم الکی میگن که هستم!

کاشکی وقتی که میرفتی دستتو گرفته بودم

کاشکی پر نمی کشیدی بالت و شکسته بودم

نازنین وقتی که بودی شبا هم تو رو می دیدم

دیگه از روزی که رفتی حتی خوابتم ندیدم

تو که بی وفا نبودی لااقل بیا تو خوابم

مگه توخبر نداری شب و روز برات بیتابم؟

میدونم یه روز دوباره میتونم تو رو ببینم

تو پیش خدا دعا کن که منم زودتر بمیرم

دلــــم مــیــگــه:گـاه از کـل دنـیـا دلـت تـنـهـا یـکـی را مـیـخـواهـد،و مـیـدانـی تـا ابـد هـم کـه خــدا خــدا کـنـی بـدسـتـش نـمـی آوری...

تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــــــــــــــــــه :  

وبـــــــــ جــــ ــدیــــدمـــــ ــــه. حــــــ ـــتـــــمــــ ـــــا ســــــ ـــــر بـــ ـــزنـــــیــ ــــد

قــ ــالـــ ــب هــ ــای گـــ ـوری انـ ــگــ ــوری


برچسب‌ها: الــهــی کــه بـــمــِــرم, مــرگ مــعشــوقــه, بـــی وفــا, بــی قــرار
|یکشنبه بیستم فروردین 1391| 18:11|✖ωــتاره❤فرهاבڪوه ڪטּ✖|

 

شــجــاعــت مـے خــواهــد

وفــادار احــســاسـے بــاشـے

کــ ِ مــیــدانـے

شــکــســت مـے دهــد

روزے نــفــس ـهــاے دلــت را...

                     

بـاشـد

هــر چــه تــو بــگــويــي!

فـقــط كـمـي زمـان مـيـخـواهـم...

هــر وقــت تــوانــســتــم نــفــس كــشــيــدن را فــرامــوش كـنــم،

تــو را هــم از خــاطــر خــواهــم بــرد!!!

                                               

تــلخــتــریــن جــمــلــه ای کــه مــن شــنــیــدم!
و مــمـکــن اســت از زبــان مــعــشـوقــت بــشــنــوی:
مــا مــی تــونــیــم دوســتـــای خــوبــی بــرای هــم بــاشــیــم

 

دلــــم میــگـــه:  +دلــتــنـگــی یــعــنــی

شــمــاره اتـــ را پــاک کــرده ام ,

هــر شــمــاره غــریــبــی بــه شــوق ایــنــکــه تــویــی خــوشــحــالــم مــی کــنــد

+ خـــاطـــرات آدم مـــثـــل یــــه تــــیـــغ کـــنـــد مـــی مــــونــــه کــــه رو رگــــت مــــیــــکـــــشــــی !

نـمـی بــــره امـــــا ...! تــــا مـــی تـــــونــــه زخــــمــــیــــت مــــیـــکــــنــــه !


برچسب‌ها: بــی کــســی, فــرامــوشــی, وفــا, دلـتـنــگــی, خــاطــره
|جمعه نوزدهم اسفند 1390| 15:33|✖ωــتاره❤فرهاבڪوه ڪטּ✖|

      

چـــــــــــــه خوش خیال بودم…

  که همیشه فکــــــــر می کردم در قلـــــــــــــــب تــــــــــــو محکومم…

به حبـــــــــس ابــــــــــد!!

   به یکـــــــــباره جا خوردم…..

 وقتــــــــــی زندانبان به یکبـــــــــاره بر سرم فریــــــــاد زد….

هــــــــــی …

تــــــــــــــو...

                            آزادی...!!                               

و صــــــــــدای گـــــــــــام های غریبـــــــــــــه ای که به سلـــــــول من می آمــــــــــد...!!!

 

                          هـــــیــــــچ چـــــــیـــــز بـــــیــــــشـــــــتــــــر و بـــــــدتــــــر از ایــــــــن ...

                مـــــــغــــــــز اســــــــتــــــخــــــــوان آدم را نـــــــمــــــی ســــــــوزونـــــــــه کـــــــــه...

                                 اطــــــرافـــــــیــــــانـــــــــت بـــــــهــــــــت بـــــــــــگـــــــــن

                          اگـــــــــه دوســــــــتــــــــت داشـــــــــــت نـــــــمـــــــــیــــــــرفــــــــت

                                                

 

 دلـــــم مـــیـــگه : + همیشــــه یه جـــور غــــم عجــــیب تـوی دلمــــون داریــــم ...!

مخصــــوصا بعــــد از لحظـــــه های شــاد ...!

 + کــســی هـــســـت آغـــوشـــش را،

شـــانــه هـــایـــش را

بـــه مـــن قـــرض بـــدهـــد !

تـــا یـــک دل ســـیـــر گـــریـــه کـــنـــم؟!

بــــدون هـــیـــچ حـــرف و ســـوال و جــــواب و دلـــداری و نـــصـــیـــحـــتـــی؟


برچسب‌ها: دوســتم نــداشــت, تـــنــهــایــی, غــم, اشــک, بــی کــســی
|جمعه بیست و هشتم بهمن 1390| 12:3|✖ωــتاره❤فرهاבڪوه ڪטּ✖|
 

خــدا جـون مـیـشــه تـو امـشـب مـنـو تـو بـغـل بـگـیـری؟

بـگـی آروم تــوی گــوشـم دیـگـه وقـتـشـه بـمیـری

خــدا جـون مـیـگـن تـو خـوبـی،مـثـل مــادرا مـیـمـونـی

اگــه راسـت مـیـگـن بـبـیـنـم عـشـق مـن کـجـاسـت مـیـدونـی؟

خــدا جـون مـیـشـه یـه کـاری بـکـنـی بـه خـاطـر مـن؟

مـن مـیخـوام کـه زود بـمـیـرم، آخـه سـخـتـه زنـده مـونـدن

مـن کـه تـقـصـیـری نـداشـتـم پـس چـرا گـذاشـتـه رفـتـه؟

خــدا جـون تـوتـنـهـا هـسـتـی مـیـدونـی تـنـهـایـی سـخـتـه

زنـده بـودن یـا مـردن مـن واسـه اون فـرقـی نـداره

اون مـیـخـواد کـه مـن نـبـاشـم،بـاشـه اشـکـالـی نـداره

خــدا جـون مـیخـوام بـمـیـرم تـا بـشـم هـمـیـشـه راحـت

ولـی عـمـر اون زیـاد شـه حـتـی واسـه ی یـه سـاعـت

خــدا جـون مـیـشـه تـوامـشـب مـنـو تـو بـغـل بـگـیـری؟

بـگـی آروم تـوی گـوشـم دیـگـه وقـتـشـه بـمـیـری...

 

 دلـــــم مـــیــگـــه: دعـایتـــــ گـرفـتـــــ مـــادر بـزرگــــ ... خــیـلیـــــ پــیـر شــدمــــ!!


برچسب‌ها: خـــدا, مــرگـــ, تـــنــهـــایــی
|پنجشنبه ششم بهمن 1390| 14:56|✖ωــتاره❤فرهاבڪوه ڪטּ✖|
      

 "روزی مخاطب تمام جملاتت من بودم "

نمی دانی چه درد سختی است خلع مقام شدن

" نمی دانی چه سخت تر است دیدن ترفیع گرفتن دیگری"!!!

 

*********************

بالاخره یک روز...

تمام شناسنامه های دنیا را پاره خواهم کرد!

وقتی نام " او " به عنوان " همسر "

در شناسنامه تو ست...

شناسنامه بی رحم ترین کاغذ پاره ی دنیاست...

می دانی...

شناسنامه...چیز کثیفی ست!!

بیزارم از این شناسنامه های دو به هم زن !

                                                                                     

+ نگاه کن خدا... بیذارم از آذر...


برچسب‌ها: طــرد شــده, بــی کــســی
|یکشنبه بیست و هفتم آذر 1390| 15:7|✖ωــتاره❤فرهاבڪوه ڪטּ✖|

 

پدر آن شبــــ اگر خوشــــ خلوتیــــ پیدا نمی کردیــــ

تو ایـــ مادر اگر شوخــــ چشمیــــ ها نمیــــ کردیــــ

تو همــــ ای عطشــــ شهوتـــــ شرار بر پا نمیــــ کردیــــ

کنونــــ منــــ هم بهـــ دنیا بی نشان بودمــــ

پدر آنــــ شبــــ جنایتــــ کردیــــ شاید نمی دانیــــ

بهــــ دنیایمــــ هدایتــــ کردیــــ شاید نمی دانیــــ

از اینــــ بابتــــ خیانتــــ کردیــــ شاید نمی دانیــــ

 

دلـــــم مــیـــگـــه : کاشـ اینـــ روز از صفحهـــ تقویمـــ محو شود.

وقتیـــ این روز می رسد. زندگیـــ ، حکمتـــ ، قسمتـــ و سرنوشتـــ نگاهشونـــ روبهـــ منـــ میدوزنـــ و پوزخند میزنن!

امروز منـــ غمگینمـــ و اون ها این روز رو جشنـــ میگیرنـــ و پایکوبیـــ میکننـــ.

آری بخندید خوبـــ مرا طیـــ این سالها از پایـــ در آوردینـــ.

بایدمـــ روزیـــ را کهـــ نقشه هایـــ شومتان را برایمـــ می کشیدینـــ جشنـــ بگیرید.

تبریکــــــــــــــــــــــــــــ

تمامـــ نقشهـــ هایتانـــ موفقیتـــ آمیز بود!!

دگر از منـــ منی باقیـــ نماندهـــ!

 

توجـــــــــــــــــــه:با اینکه گفتم کپی ممنوع باز کپی میکنن!متن دوم رو کپی نکنید حتی تو دفتر یادداشتتون.متنش از خودمه راضی نیستم حالا خود دانی.(نذارید به حساب خسیس بودن و مغرور بودن و...)


برچسب‌ها: تــولــد نــحــس, تــقــدیــر, حــکــمــت
|سه شنبه هشتم آذر 1390| 17:27|✖ωــتاره❤فرهاבڪوه ڪטּ✖|

بعضی از آدم ها انقدر نگاهشان

چشم هایشان

دست هایشان

مهربان است که دلت میخواهد

یک بار در حقشان بدی کنی و نامهربانی

وببینی نگاهشان، چشم هایشان ، دست هایشان

وقتی نامهربان میشود چگونه است

در نهایت حیرت، تو می بینی

مهربان تر میشوند                                                                     

انگار بدیت را با خوبی                                                              

نامهربانی ات را با مهربانی

پاسخ می دهند

چقدر دلم تنگ است برای دیدن چنین ادم مهربانی

|شنبه سی ام مهر 1390| 15:25|✖ωــتاره❤فرهاבڪوه ڪטּ✖|